Despre Revista

Contrapunct este o revistă de literatură şi arte, independentă, editată de Fundatia pentru literatura si arte vizuale Contrapunct, cu apariţie bianuală.

A apărut la Bucuresti la data de 9 ianuarie 1990 sub comitetul director format din Mircea Cărtărescu, Ioan Groşan, Ion Bogdan Lefter, Cristian Moraru şi Mircea Nedelciu.

Printre colaboratorii publicaţiei la primul număr se regăseau Mircea Mihăieş, Adriana Babeţi, Daniel Vighi, Cristian Tudor Popescu, Rodica Pandele, Bogdan Ghiu, Florin Iaru, Ion Stratan, Stelian Tănase, Marin Mincu şi Alexandru Cistelecan.

Începând cu numărul 1-4 (1994) noul director va fi Ioan Vieru, redactor şef-adj. Ion Stratan (1955-2005). Din 2005, redactor-şef este Marilena Preda Sanc.

Din colegiul editorial fac parte: Gheorghe Grigurcu, Ioan Mihai Cochinescu, Liviu Antonesei, Elena Lazăr, Ion Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu.